Fornying av IT-utstyr i bedriften? SolvIT installerer og konfigurerer de ansattes PC/Mac-er, tester at alt fungerer og klargjør til bruk.

Vi tilbyr support på telefon, e-post eller på stedet. Ditt gamle IT-utstyr avhendes på en garantert miljøvennlig måte. Slik sparer du både tid, og kan fokusere på bedriftens kjernevirksomhet.